Geschiedenis
van het westers
vegetarisme
naar menukaart
naar de homepage
note on copyrights
door Jeroen Vuurboom
versie 22 augustus 2004
email: zet jeroenvu voor @xs4all.nlDag heer. Dit hier is de keukendeur. U komt voor het diner? Nou, zeg maar tegen je vrouw dat ze zich niet hoeft te haasten. Maar welkom en pas op voor het opstapje. De kok is druk bezig met de voorbereidingen. Ruikt het niet al ehh ... 'bijzonder'? Een traditioneel recept van de Familie. Geheim ja. Kijken mag maar snoepen niet, Likkepot! En pas nou maar op voor je mooie goed met al dat opstuivend meel. Wil meneer maar even volgen. Nu meneer toch binnen is houden wij er rekening mee dat hij niet een twee drie weer vertrekt. Uw jas! Paraplu! Meneer vergeet zijn hoed nog.

Zeg, wist je wat de Prince of Wales at en dronk op een doordeweekse dag? Hier staat het: "A glass of milk in bed, platefuls of bacon and eggs, haddock and chicken, toast and butter, hot turtle soup, poached eggs, petit fours, preserved ginger, rolls, scones, hot cakes, cold cakes, sweet cakes and Scotch shortcake. The dinner which followed at half past eight consisted usually of at least twelve courses: ... Scotch broth, Irish stew and plum pudding, plover's eggs and Ortolans, several dozen oysters, to sole poached in Chablis and garnished with oysters and prawns, or chicken and turkey in aspic, quails and pigeon pie, grouse and partridge ... No dish was too rich for him, pheasant stuffed with truffles and smothered in oleaginous sauce, quails packed with foie gras and served with oysters, truffles, mushrooms, prawns, tomatoes and croquettes, boned snipe, filled with forcemeat as well as foie gras and covered with truffles and Madeira sauce. And after eating all this food for dinner, he would advise his guests to have a good supper before going to bed ... On his bedside table was placed a cold chicken in case he became hungry during the night." (Food in England). Afgezien van een enkel garnerend tomaatje aan de rand van zijn bord at de Prins dus vooral gevogelte, vlees en vis. Neem dan de woestijnvaders. Wist je wat die aten? Zout!

Met de Prince of Wales kan dit huis niet wedijveren. Schranspartijen verdragen de mensen tegenwoordig niet meer. Met de woestijnvaders trouwens ook niet. Maar alle gerechten hier zijn vegetarisch. Dit Geslacht eet al vele generaties geen dieren meer. Ze hebben ons nooit precies verteld waarom. Wij verzorgen de stallen en ontvangen de gasten. Vraag het ze zelf. Wil meneer mij nu excuseren. Ik moet nog boodschappen doen. Kijk zolang wat rond in aangrenzende zalen en belendende panelen, het trapje op naar de bibliotheek. Let maar niet op de rommel daar. Ze zijn er voortdurend aan het sorteren. Maar het is er lekker rustig en het ruikt er naar oud papier en perkament.
MENUKAART
Inleiding

PREHISTORIE
Vroegste voorouders - 22.3.99
De eerste beschavingen - 21.4.98

OUDHEID
Het Egyptische dodenboek (c.16e eeuw vC) - 11.4.1999
Hesiodus (8e eeuw vC) - 2.9.1998
Homerus (8e eeuw vC)
Olympische Spelen (8e eeuw vC) - 22.8.2004
Orfeus & de Orfici (8e - 2e eeuw vC) - 21.12.1998
Zarathoestra - 1.2.1999
Pythagoras (c.582 - 496 vC) - 23.4.98
Empedocles (c.495/2 - c.435/2 vC) - 19.6.2000
Socrates (496 - 399 vC) & Plato (427 - 347 vC) - 27.4.1998
Hippocrates (c.460 - 375 vC)
Diogenes (c.412 - 323 vC)
Aristoteles (384 - 322 vC) - 9.7.1998
Theophrastus (372 - 287 vC) - 9.7.1998
Ovidius (43 vC - 17 nC)
Seneca (c.4 vC - 65 nC) - 30.10.2000
Apollonius van Tyana (1 nC - 100 nC) - 16.5.1998
Plutarchus (c.46 nC- c.126 nC) - 21.2.1999
Plotinus (c.205 - 270) - 27.4.1998
Porphyrius (c.232 - c.306) - 5.2.99
Iamblichus (c.250 - c.325) - 18.2.1999

ABRAMITISCHE GODSDIENSTEN
De Bijbel (Jodendom & Christendom) - 7.2.1998
De Koran (Islam)

KERK & GNOSIS
Simon de Tovenaar (c.50 n.C.)
Elkesaieten (2e - 4e eeuw)
Marcion (110 - ?)
Clemens van Alexandrië (? - c.220)
Tertullianus (160 - 220)
Origenes ( )
Montanus (2e - 3e eeuw) & het montanisme (c.177 - 5e eeuw)
Mani (216 - 276) & het manicheïsme (3e - 8e eeuw)
Arius (250 - 335)
Athanasius (c.293 - 373)
St Johannes Chrysostomus (c.347 - 407)
Woestijnvaders (4e - 5e eeuw) - 28.4.1998
Augustinus (354 - 430) contra Mani - 28.4.1998

MIDDELEEUWEN
St Benedictus (c.480 - 547) - 13.5.1998
St David (5e eeuw - 589) - 14.5.1998
St Bonifatius (c.675 - 754)
Paulicianen, Massalianen, Bogomielen, Albigenzen & Katharen (9e - 14e eeuw) - 9.5.1999
Maimonides (1135 - 1204)
Carnaval & Vasten
Kerk, Bisschoppen & Kloosters
Boeren, Kasteelheren & Toernooien
St Franciscus (1181 - 1226) - 5.5.1998
St Clara - 10.6.98
St Antonius (1195 - 1231) - 16.11.1998
St Bonaventura (1221 - 1274) - 11.05.1998
Thomas van Aquino (c.1225 - 1274)

RENAISSANCE
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) - 2.5.1998
Luigi Cornaro (1464 - 1566) - 15.5.1998
Johanes Calvijn (1509 - 1564) over de schepping
Erasmus (c.1466 - 1536) - 9.7.1999
Thomas More (1478 - 1535) - 16.1.2000
Luther (1483 - 1546)
Montaigne (1533 - 1592)

ZEVENTIENDE EEUW
Pierre Gassendi (l592 - 1655)
René Descartes (1596 - 1650)
John Ray (1628 - 1704) - 24.5.1998
Thomas Tryon (1691)
Newton (1642 - 1727)

ACHTTIENDE EEUW
Bernard Mandeville (1670 - 1733) - 24.10.2000
Emanuel Swedenborg (1688 - 1772)
Alexander Pope (1733-4) - 24.10.2000
Voltaire (1694 - 1778) - 19.5.1998
Linnaeus (1707 - 1778) - 23.5.1998
David Hume (1711 - 1776) - 19.5.1998
Rousseau (1712 - 1778) - 19.5.1998
Diderot (1713 - 1784)
Immanuel Kant (1724 - 1804) - 9.1.2000
William Cowper (1785) - 24.10.2000
De Franse Revolutie (1789)
Thomas Jefferson (1743 - 1826)

NEGENTIENDE EEUW
William Cowherd & Bible Christian Church (1809)
De familie Brotherton
Jeremy Bentham (1748 - 1832)
Romantiek & empathie:
Goethe (1749-1832) & Johann Gottfried Herder (1744-1803)
William Blake (1757 - 1827)
Thomas Gisborne (1758 - 1846)
Samuel Taylor Coleridge (1772 - 1834)
William Wordsworth (1770 - 1855)
Lord Byron (1788 - 1824)
Perce Shelley (1792-1822)
Mary Shelley (1797-1855)
John Newton (1811)
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (1823) & Lewis Gompertz (1824)
J.A. Gleizès (1773 - 1843)
William & Bronson Alcott, Fruitlands (1843)
Schopenhauer (1788 - 1860)
Sylvester Graham (1795 - 1851)
Victor Hugo (1802 - 1885)
Alphonse de la Martine (1790 - 1869) - 30.10.2000
Isaac Pitman (1813 - 1897)
Hildebrand (1839) - 26.2.1999
The Vegetarian Society (1847)
Charlotte Brontë (1816 - 1855)
Darwin (1859)
Thoreau (1817 - 1862)
Marx (1818 - 1883) & Engels (1820 - 1995) - 17.9.99
Dostojevski (1821 - 1881)
Ellen G. White (1827 - 1915)
Lev Nikolajevitsj Tolstoj (1828 - 1910)
Helena Blavatsky (1831 - 1891) & een noot over Boeddha (c. 566 - c. 486 v.C.) - 31.7.1999
Bernhard Shaw (1856 - 1950) - 4.1.2001
Richard Wagner ('80)
Nietzsche (1844 - 1900) - 26.5.5.1998
Henry Salt (1892)
Edward Carpenter (1844 - 1929)
Charlotte Despard (1844 - 1939)
Domela Nieuwenhuis (1846 - 1919) - 23.6.1999
Anna Kingsford (1846 - 1888)
Tomas Edison (1847 - 1931)
Annie Besant (1847 - 1933) - 3.9.1999
John Harvey Kellogg (1852 - 1943)
John Todd Ferrier (1855 - 1943)
Steiner (1861 - 1925)
Dèr Mouw (1863 - 1919) - 11.5.1998
De Nederlandse VegetariŽrs Bond (1894) - 21.12.2000
Felix Ortt (1866-1959)
Daan de Clercq (1845-1931) e.a.
Frederik van Eeden (1860 - 1932) - 7.10.2000
Rabindranath Tagore (1861-1941) - 7.10.2000
Romain Rolland (1866-1944) - 18.10.2000
Gandhi (1869 - 1948)

TWINTIGSTE EEUW
H.G. Wells (1866 - 1946) - 1.11.2000
Upton Sinclair (1878 - 1968), The Jungle (1906) - 18.9.2000
Old brown dog riots (1907)
Pacifisme, christensocialisme, anarchisme
Freud over Da Vinci (1919) - 14.10.1998
Carl Gustav Jung (1875 - 1961)
Albert Schweitzer (1875 - 1965)
Franz Kafka (1883 - 1945)
Vaslav Nijinski (1919) - 8.6.1999
Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951) - 1.8.1999
Martin Heidegger (1889 - 1976) en Hannah Arendt (1906 - 1975) - 30.10.1999
Kahlil Gibran (1923) - 17.7.1999
Adolf Hitler (1889 - 1945) - 9.6.1999
Anda Kerkhoven (1919 - 1945) (externe link)
Engeland 1940 - 1945
Aldous Huxley (1894 - 1963)
Jezus en de Essenen: Nag Hammadi (1945) en de Dode Zee-rollen (1947-56) - 20.1.2000

Jaren Vijftig

Jaren Zestig
R.D. Laing ( )
Isaac Bashevis Singer (1904 - 1991) - 5.3.1999
Godfried Bomans - 6.7.1999
Ruth Harrison (1964)
Roald Dahl (1916 -1990) - 24.4.2000
Rudy Kousbroek (1969) - 19.1.2000

Jaren Zeventig
Frances Moore Lappé (1971)
Nathalie Altman (1973)
Robin Hur (1973)
Jotie T'Hooft (1956 - 1977) - 31.7.2000
Peter Singer (1975)
Vic Sussman (1978)

Jaren Tachtig
Rupert Sheldrake (1981) - 5.11.1998
Richard Schwartz (1982)
John Robbins (1987) - 16.12.1998

Jaren Negentig
De groenteburger
Gary Francione, Anna Charlton & Rutgers Animal Rights Law Center (1990) - 9.8.98
Jeremy Rifkin (1992)
Peter D'Adamo (1996)
Michael Klaper
- 1.12.98
J.J.Voskuil 1997) - 5.6.1998
Koos van Zomeren (1997) - 4.6.1998
Charlotte Mutsaers (1997) - 4.6.1998
Youp van 't Hek (1998) - 4.12.2002
Robert Long (1998) - 4.1.2000
Hermann Nitsch (1998) - 17.4.1999
Howard F. Lyman (1998) - 10.5.1999
Dioxine (1999) - 21.8.1999

HET DERDE MILLENIUM
Drie duizend jaar vegetarisme: enige conclusies
Het Vegetarisch Tijdperk ...

OVERIG
Bibliobontse berg
Oproep
Verantwoording
Note on copyrights
Met dank aanemail: zet jeroenvu voor @xs4all.nl