PETER D'ADAMO
A en O: bloed, persoonlijkheid en ras

1 december 1998

menukaart
voskuil
francione

gorski
klaper
Peter D'Adamo      A mutated Type A personality. - Peter D'Adamo over Hitler

      As I have said on many occasions, the current meat supply in this country is an act of barbarism and in no way do I condone even Type Os from just unilaterally consuming any type of animal protein.
In de renaissance ontstond een duidelijker onderscheid tussen twee soorten vegetarisme: ethisch en diëtistisch. Zo was Leonardo da Vinci uitsluitend begaan met het lot van de dieren, terwijl Luigi Cornaro zich bekommerde om zijn gezonde lijf. Het onderscheid mag dan duidelijk zijn, in de loop der tijden hebben de 'ethische' vegetariërs er toch ook dikwijls op gewezen hoe gezond hun Pythagorisch menu was - al was het maar omdat twee argumenten overtuigender lijken dan één -, terwijl ook de 'gezondheidsvegetariërs' zo nu en dan ethische argumenten naar voren brachten.


Eat right for your type (1996)

Een duidelijk voorbeeld van de tweede categorie is de natuurgeneeskundige en diëtist Peter D'Adamo. Tegen het eten van vlees heeft hij geen principiële bezwaren. Wanneer het vegetarisme en de met vlees eten verbonden schuldgevoelens ter sprake komen, citeert hij zijn oncologieprofessor J.Hibbs: "All belief systems limit growth". Toch is D'Adamo een 'overtuigd' vegetariër. Hij 'gelooft' namelijk dat mensen met zijn bloedgroep A van nature vegetariërs zijn. De evolutionair oudste bloedgroep O daarentegen vindt juist veel baat bij flinke hoeveelheden dierlijk eiwit. Voor de O's is biefstuk, buffalo, hart, lam, lever, schapenvlees en groot wild 'highly beneficial' terwijl deze bloedgroep ook gevogelte en klein wild goed verdraagt. Alleen met ham van ganzen en varkens moeten zij oppassen. Bloedgroep O heeft ook meer beweging nodig dan bloedgroep A.

Deze opzienbarende veronderstelling dat er een sterke monocausale (?!) relatie bestaat tussen 'natuurlijk' vegetarisme en bloedgroep kreeg D'Adamo aangereikt van zijn Italiaanse vader James, eveneens een natuurgeneeskundige. Zoon Peter had aanvankelijk twijfels, maar na jarenlang in de universiteitsbibliotheek van Washinton een enorme hoeveelheid medische literatuur te hebben doorgewerkt vond hij de vermoedens van zijn vader uiteindelijk bevestigd. Een doorbraak kwam toen Peter ontdekte dat de O's, bij wie het maagzuur vlees beter verteert, vaker last krijgen van maagzweren terwijl de A's een groter risico op maagkanker lopen: "By Jove!", dacht Peter, "Dad might be on to something!". In zijn boek Eat Right for your Type (1996) zet D'Adamao zijn theorieën uiteen. De in het boek gebruikte technische medische termen - 'lectins, immunoglobulins, recipients, chemical markers, impersonators, beta-carotene, ketosis, mucous membranes, fungi, secrators en non-secretors, polymorphisms, phytochemicals en triglycerides' - hebben niet kunnen verhindereren dat Eat Right for Your Type in Amerika een bestseller werd. De boodschap gaat er in als pap: eet goed voor je bloed.

Bloed, ras en persoonlijkheid

Behalve een verband tussen bloed en vegetarisme bestaat er volgens D'Adamo ook een verband tussen ras en persoonlijkheid: "Your ABO blood type was forged out of a combination of evolution, migration, race, whatever parasites your ancestors had in them. D'Adamo bewijst meer dan voor zijn dieet strikt nodig is. Misschien is dit wel een van de redenen van zijn grote succes. De dokter beantwoordt een aantal onopgeloste vragen over de evolutie van onze voorouders vanaf zo'n 50.000 jaar geleden: "blood types changed over generations as ancient populations migrated across continents, adapting to the food in their new locales. Western Europeans and many Japanese tend to be type A. Eastern Europeans, East Indians, northern Chinese, Koreans and a smaller portion of Japanese tend toward type B, as do Ashkenazic and Sephardic Jews. Type O, the oldest blood type, is approximately 50,000 years old and predominates among Africans and American Indians, but is also the most common, crossing many races and geographic regions. Type AB, the newest type, sprung up in Europe around A.D. 900, a consequence of mingling civilizations of people with type A and B blood", aldus Cronin. De O's waren oorspronkelijk jagers en hun maag is daarop ingesteld. Type A verscheen tussen 25.000 en 15.000 jaar geleden als een mutatie "because the change (a lower stomach-acid level) helped digest the grains and legumes of agrarian societies" (samenvatting Cronin). Bloedgroep B zou tussen 15.000 en 10.000 uit A zijn ontstaan toen volken naar de koudere Himalaya-hooglanden trokken om zich van daaruit verder naar het westen en oosten te verspreiden. Zij pasten zich aan aan de nieuwe agrarische samenlevingsvormen waarin ook zuivel tot het menu ging behoren.

De bloedgroepentheorie verklaart allerlei curieuze details. Zo luidt de diagnose over de vegetariër Adolf Hitler: 'mutated Type A personality'. In de Message Archives van D'Adamo's website vindt men een verklaring voor het geheim van het succes achter de olympische strategie van de Chinezen:

In the Atlanta Journal Consitution about a year ago, there appeared a very interesting article which was probably too provocative to get much media attention. Apparently, the Chinese Olympic Committee keeps a database on Olympic Events listing athletes, race and blood type. If an event is known to be over-endowed with type O Africans, the Chinese will not devote much training support or money to it. They just feel that it will be impossible for them to win.

"What makes the diet book intriguing is its use as a guide to unlocking the mysteries of personality, which Dr. D’Adamo argues is largely determined by what is running through your veins", aldus Celia McGeer (New York Observer). De carnivore en sterke O-persoonlijkheid, volgens D'Adamo 'the most dangerous predator on Earth', is het met zijn bloedgroepgenoot dikwijls eens, al kan er ook een sterke onderlinge rivaliteit en haat ontstaan tussen O's onderling waar de A-persoonlijkheid meer geneigd is tot samenwerking.

D'Adamo: "There is some very compelling information that blood type has much to do with personality, and indeed in Japan, they have made much of this. For example, a Japanese business would think nothing of requiring a job applicant to give their blood type! With regard to stress, much of the personality issue ties in. Type O's do very well with stress-busting aerobic exercise, and many say that it helps with moods. They tend to be more of the type that gets the euphoria from exercise. Type A tends to be impacted by stress differently ... it has more of an effect on the immune systems. For this type Tai Chi or Hatha Yoga should be practiced on a daily basis. B's and AB's tend to be temperamentally better balanced with regard to stress and simply need to exercise moderately. In all types, the appropriate diet will tend to help the body's "fight or flight" system work better."


Hi Doc!

Wat het revolutionaire bloedgroependieet voor het vegetarisme betekenen kan, wordt duidelijk na een lezersvraag in de rubriek Ask Peter D'Adamo op dadamo.com:

Hi Peter, Thank you for your good wishes the other day. For years I tried to follow a vegan path and believed that it was the most compassionate path around. However, in trying to follow it, I wasn't very compassionate with myself. As humans, we count, too. What the vegans and other dietary fundamentalists don't understand is that by making an issue of food and setting up an us versus them mentality, they are promoting the opposite of the peace and non-violence they claim as their goal. We need to truly learn how to love and care for one another and recognize that the human race is one family and we're all in this together.

Het lijkt wel alsof ex-vegetarïers en medische doe-het-zelvers aan hun tweede leven begonnen toen zij op hun bloedgroep gingen letten. Opgelucht schudden zij het juk der algemene, want niet-persoonsgebonden vegetarisch-diëtistische voorschriften van zich af:

- I have read your book and am very excited about starting a new way of eating!! I previously was put on a vegetarian diet by a health professional, but the result was no energy. Then after reading your book, I found out I was a Type O and started eating meat. What a difference!! I find that I have more energy and am sleeping better.

- I have been a strict vegetarian for 26 years. Now I am eating red meat as a result of your book - and it feels great !! I have a great sympathy for vegetarianism, but if you are right about Type Os needing meat, then my health wins over my concepts.

- I came across several of these sites (vegan, etc.). When it comes to an exception (or in the case of blood type, isolating out differeing populations) they sound as reductionist as the most conventional of sources. Does not "Vegetarian Times" and "Consumer Reports" not make for the strangest of bedfellows? Yet there is something in the notion of polymorphism represented in ER4YT that calls into question their sense of absolutism.


D'Adamo laat zich door deze reacties niet meeslepen. Hij reageert zorgvuldig en ontziet de vegetariërs: "I have sympathy for vegetarianism myself. As I have said on many occasions, the current meat supply in this country is an act of barbarism and in no way do I condone even Type Os from just unilaterally consuming any type of animal protein." Hij raadt de O's scharrelvlees (free-range meats) en wild aan, uit 'betrouwbare' bron. 'Betrouwbaar' betekent hier 'gezond': "'Sprouted' products sometimes make the grade if evidence suggests that the sprouting process is capable of removing the lectin in the seed coat of a food known to react with that particular blood type."

D'Adamo toont zich inventief wanneer hij in de bloedgroepentheorie geen beperking, maar juist een groeimogelijkheid voor het vegetarisme ziet: "Currently, about 3% of the population could be characterized as such. If they prescribe a vegetarian diet for everyone, about 1/2 will do poorly and call into question the value of the whole system. This will slow acceptance and guarantee that their numbers never rise above periferal significance ... If ER4YT is correct, about 41% [de A's] of the population can recognize that this is a good diet for them, perhaps try it and get good results. This should do much more to increase the sum total of vegetarians. So, in reality ER4YT can create more vegetarians than Vegetarian Times, even though Vegetarian Times is threatened by ER4YT."


I never felt better!

De diëtist-auteur heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. Op de webpage dadamo.com verkoopt hij zijn boeken en bijkomende assecoires zoals videocassettes, 'cards' en een 'blood type testing kit'. Hier en elders op het web komen euforische lezers aan het woord die beweren dat zij het revolutionaire bloedgroependieet met groot succes en gemak hebben gevolgd:

I have never felt better! Generally, I am fairly skeptical of "diets". This is the first eating plan I have ever followed where I have experienced such incredible results so quickly.

Ook andere belanghebbenden - verzendhuis.com, en uitgeverij.com - laten zich op internet niet onbetuigd over 'Dr. Peter J. D'Adamo's revolutionary approach to dieting' en 'the Revolutionary Eating Plan That Helps You Achieve Your Optimal Weight and Energy Level for Life'. Het onderscheid tussen informatie en reclame verdwijnt:

If you've ever wondered why the latest fad diet doesn't work for you . . . well, there are lots of reasons, mostly the fact that it's a fad diet. But it could also be that you're the wrong blood type for the kinds of foods the diet recommends. Peter D'Adamo makes a persuasive argument that your blood type is an evolutionary marker that tells you which foods you'll process best, and which will be useless calories. He covers the entire range for each of the four blood types, from entrees to condiments and seasonings, and also makes type-specific exercise and lifestyle recommendations. - Amazon.com
TIM GORSKI'Dokter' Peter J. D'Adamo's commerciële activiteiten overschaduwen de mogelijke wetenschappelijke merites van de bloedgroepentheorie. Verborgen tussen de wervende teksten van boekhandel.com en uitgeverij.com op internet komen uit de zoekmachine twee serieuze reacties. Hoewel D'Adamo het tegendeel beweert, krijgt men niet de indruk dat de collega-medici bijzonder onder de indruk zijn van het bloedgroependieet. Alleen sommige alternatieve geneeskundigen zien er wel iets in. Een zeer kritisch geluid is afkomstig van Tim Gorski (1997), lid van de National Council Against Health Fraud. Gorski is furieus:

Such is the craze for "secrets" of good health that physicians "don't want their patients to know" that such an absurd idea can not only gain an audience but that the book in question, Eat Right 4 Your Type, is a February alternate selection for the Book-of-the-Month Club. And if he can succeed with this awesome nonsense, "Dr." D'Adamo can get to work on sequels that might explain how people can "eat right" for their Rh factors and the rest of their red cell antigens, not to mention their HLA types, hemoglobin electrophoresis profiles, and maybe even their genotypes and the residual vibrations of their ancestors' genotypes even if they didn't get them by heredity! The sober conclusion to be drawn, though, is that many people remain woefully uninformed about the most elementary facts relating to their lives and health. People who would scoff at a proposal that a car's paint color determines what sort of gasoline or oil should be used for the vehicle or that a home's exterior brickwork determines how the furniture inside should be arranged are nevertheless apparently willing to consider this particular delusion.

MICHAEL KLAPER

Michael Klaper      It is a safe prediction that during the next few decades plant-based foods will come to constitute most or all of the protein and calories consumed by the majority of Earth's peoples - including those citizens of "developed" countries.
Een tweede kritische reactie is afkomstig van Michael Klaper. Klaper is chirurg en als voedingsdeskundige werkzaam bij het Institute of Nutrition Education and Research (VS). Namens dit instituut kondigt Klaper een groot lange termijn-onderzoek aan naar de gezondheidseffecten van de veganistische, vegetarische en omnivore voedingswijze. Om te beginnen is Klaper het met D'Adamo eens dat de ideale voeding individueel bepaald is: "Over the last ten years, clinical experience and laboratory research have underscored the concept of biologic individuality. I have great interest in finding out why some people appear to do better on a pure vegetarian (vegan) diet while some have difficulty in maintaining it. The underlying, perhaps more primordial questions are, 'Is Homo sapiens metabolically required to eat the flesh of other animals for optimal health and function?' 'Are some Homo sapiens obligate carnivores and others not?' 'Are there physical or laboratory markers that can identify people who are especially suited (or un-suited) to sustaining themselves on plant-based diets?' 'Can nutrients consumed in animal-based foods be identified and successfully replaced by plant-derived foods?'"

Veel van D'Adamo's lezers grijpen het bloedgroependieet aan als een excuus om weer vlees te gaan eten terwijl vlees onmiskenbaar een aantal negatieve gezondheidseffecten heeft. Bewezen heeft D'Adamo zijn stellingen nog niet. Hij maakt zijn lezers ten onrechte bang. Zo zouden bepaalde eiwitten (lectines) in bonen, linzen en andere groenten het spierweesfsel aantasten of bloedklontering veroorzaken bij O's: "an alarming thought if you are blood Type O - namely, that after eating a bowl of bean chili or lentil stew, lectin proteins are depositing in your muscles and altering their function, changing their acidity, and diminishing your capability for physical action." Deze effecten, indien ze bestaan, kan men meten. "To convince me, he would need to show me photographs of intestinal tissue from Type O people who have recently eaten wheat and who clearly have evidence of lectin agglutination clogging up the function of their intestinal cells." Een onderzoek naar deze effecten werd niet gedaan.

D'Adamo's beweringen zijn ook niet altijd erg specifiek. Zo beweert hij dat "type O's do not tolerate whole wheat products at all". Hoeveel tarwe kan iemand met bloedgroep O dan verdragen voordat hij een hersenbeschadiging oploopt? D'Adamo zegt het niet. Inderdaad verdragen sommigen geen tarwe. Maar dit kan bijvoorbeeld goed verklaard worden door een allergie voor gluten (kleefstof in granen) of 'colitis' [koelieakie?]. Een verband met bloedklontering en de rol van de specifieke lectines is nog niet aangetoond.

Klaper twijfelt aan de deskundigheid van D'Adamo. "D’Adamo states that, '...the primary sugar in the Type B antigen is D-galactosamine, the very same sugar present in milk.' Actually, the primary sugar present in milk is not D-galactosamine, but rather, lactose." Elders schrijft D'Adamo dat de O's niet voldoende jodium ('iodine') aanmaken. Dit lijkt een kolossale blunder want het lichaam maakt in het geheel geen jodium aan, net zo min als het calcium, magnesium aanmaakt. Dit zijn immers elementen.

Het is bekend dat melkproducten een lichamelijke afweerreactie kunnen veroorzaken. Maar met ras of bloedgroep heeft dit niets te maken. Klaper: "Despite widespread knowledge that many non-Caucasians are intolerant of dairy products due to the normal disappearance of lactase enzymes in their intestinal cells, D'Adamo recommends that 'Type B's of Asian descent may need to incorporate them (dairy products) more slowly into their diets as they adjust their systems to them.' This seems like strange counsel from an author trying to improve the intestinal health of his public. I fear that the consequences for many of his unsuspecting, lactase-deficient readers who follow such advice will be severe bouts of abdominal cramps and diarrhea."

Klaper valt over het veronderstelde verband tussen bloedgroep en karakter: "Flesh-eating Type O's ... have a "genetic memory of strength, endurance, self-reliance, daring, intuition, and innate optimism...", "the epitome of focus, drive...", "hardy and strong, fueled by a high protein diet" (is he describing a Type O "master race"?), he paints the "more vegetarian" Type A as submissive tofu eaters, "biologically predisposed to heart disease, cancer and diabetes" (p. 97). He paints Type A's with personalities "...poorly suited for the intense, high-pressured leadership positions at which Type O's excel" (p.142), stating that, in pressure situations, people with Type A blood "tend to unravel" and "become anxious and paranoid, taking everything personally." Finally, on page 143, he saddles the group with the dark image of Adolph Hitler, "...a mutated Type A personality." D'Adamo's system seems to create a "blood type astrology" ("What's your type? O Positive? I knew it! So am I!") that imposes strange, limiting stereotypes on very complex human beings."


Bronnen

-Cronin (1997)
-dadamo.com
-Gorski (zj)
-Gorski (1995-1997)
-Klaper (zj)

menukaart
voskuil
francione