JEAN-JACQUES ROUSSEAU
salonvegetariër19 mei 1998

menukaart
kant
hume
Rousseau
      Grote misdadigers bereiden zich voor op het moorden door bloed te drinken. - Rousseau


Evenmin als Voltaire en Hume, was Jean Jacques Rousseau (1712-1778) een vegetariër. Maar hij heeft veel invloed uitgeoefend op latere vegetarische bewegingen zoals Fruitlands, de negentiende eeuwse vegetarische commune van de familie Alcott (Barkas).

In de onbedorven natuur vond Rousseau zijn opvoedingsideaal. De natuur sluit perfect aan bij de behoeften van de mens. Vegetarisch voedsel bestaande uit melk, gebak en fruit was het meest natuurlijke, in het bijzonder geschikt voor kinderen. Volgens Rousseau konden kinderen het beste een vegetarische pleegmoeder of baker hebben. Verder bepleitte Rousseau matigheid en hij schreef liefst gekookt (want vetvrij) voedsel voor, zonder kruiden. Uit zijn opvoedingsroman Emile is het nu volgende fragment:

The indifference of children toward meat is one proof that the taste for meat is unnatural; their preference is for vegetable foods such as milk. pastry, fruit, etc. Beware of changing their natural taste and making children flesh eaters, if not for their health's sake, for the sake of their character; for how can one explain away the fact that great meat eaters are usually fierce and more cruel than other men; this has been recognized at all times and in all places. The English are noted for their cruelty while the Gaures are the gentlest of men. All savages are cruel, and it is not their customs that tend in this direction; their cruelty is the result of their food. They go to war as to the chase and treat men as they would treat bears.... Great criminals prepare themselves for murder by drinking blood. Homer makes his flesh-eating Cyclops a terrible man, while his Lotus-eaters are so delightful that those who want to trade with them forget even their own country to dwell among. - geciteerd naar Historical Thought

In de roman Julie: Ou la Nouvelle Héloïse protesteerde de vegetarische heldin tegen de jacht en het hengelen.

Rousseau, die het terecht vond dat slagers bij misdaadprocessen geen zitting hebben de jury en dat vleeseters wredere mensen zijn dan vegetariërs, hield zich niet aan zijn eigen voorschriften. Barkas ziet in Rousseau "een man van grote tegenstrijdigheden, die deugden verheerlijkte maar in de praktijk bedrog pleegde ... Zijn religieuze achtergond was heel ingewikkeld ... In zijn hunkering naar eigen zuiverheid behield hij een afkeer van het vlees en zei: 'Alles wat me bewust maakt van mijn lichamelijke behoeften, maakt mijn gedachten somber en bederft ze.' Hoewel Rousseau de verhandelingen over voedingsleer van de Italiaanse geneesheren Cocchi en Bianchi las, bracht hij deze simplistische dieetleren alleen in toepassing door erover te schrijven voor belangrijke stichtingen op het gebied van ideale-samenlevingsvormen of opvoedingsstelsels ... In zijn fantasieleven was Rousseau heel wat strikter dan waar het zijn eigen eet- en drinkgewoonten betrof; zijn leven lang heeft hij bier en wijn gedronken en vlees gegeten."


Bronnen

-Barkas 1979
-Historical Thought (zj)menukaart
kant
hume