Koraal en het verzuren van de oceanen


Een schelp die oplost in verzuurd water (BBC).


"Typisch voor klimaatrapporten. Het gaat altijd slechter dan wij dachten", zegt een bioloog. Dit geldt ook voor het koraal. Je leest er weinig over in de Nederlandse kranten. Overal in de wereld wordt het koraal bedreigd, op allerlei1 manieren veroorzaakt door menselijke activiteiten. Twee oorzaken zijn kustvervuiling en over-exploitatie. Een derde oorzaak is het warmere zeewater als direct gevolg van de opwarmende aarde. Het gevolg is dat het koraal verbleekt (bleaching2). Daarnaast zorgt de toegenomen hoeveelheid CO2 in de atmosfeer dat het zeewater ook meer CO2 opneemt uit de atmosfeer en onherroepelijk verzuurt. Verzuring tast het koraal aan. Volgens specialist Tom Goreau is de invloed van een hogere watertemperatuur echter het schadelijkst: "The increase in direct surface temperature is a far more serious and immediate threat to reefs than acidification. Acidification will only dissolve the dead skeletons after high temperatures kill the corals. So focusing on acidification amounts to a red herring and effectively ignores a far larger and more immediate problem."1 Enigszins geruststellend is misschien dat niet al het koraal2 even gevoelig is voor een temperatuurstijging, hoewel men niets weet over een langdurige blootstelling van het koraal aan hogere temperaturen.

Vanaf 1990 begon het Great Barrier Reef voor de kust van Noordoost AustraliŽ plotseling minder snel te groeien. Een afname van 14%. Kalk en zuur zijn elkaars chemische vijanden. Er trad een terugval op in de opname van kalk, waarvan de skeletjes zijn gemaakt waaruit het koraal is opgebouwd. In de periode 1900-1970 was er nog groei (5%). Biologen maken zich ernstige zorgen over de groeivertraging van het koraal en wat wel het andere CO2-probleem2 wordt genoemd. Zelfs als men van mening is dat het wel meevalt met de opwarming van de aarde door kooldioxide-emissies, dan nog ligt dit tweede CO2-probleem er. Na massa-extincties in het verre verleden duurde het miljoenen jaren voordat het koraal zich herstelde van de chemische verandering van het zeewater.

Het koraal is voor de oceanen wat het regenwoud is voor de aarde. Als het slecht gaat met het koraal, dan heeft dit grote nadelige gevolgen voor de biodiversiteit en de voedselketen.1,2. "It's clear that marine food webs as we know them are going to alter, and biodiversity will decrease. Those impacts are inevitable because acidification is inevitable - we've started it, and we can't stop it", zegt onderzoeker Jason Hall-Spencer.1 De zuurwaarde van de oceanen heeft een gemiddelde waarde van iets minder pH 8,1. Dat is 0,12 lager dan in 1800. De pH-waarde is een macht van tien. Een daling van 0,12 betekent een toename van de zuurgraad met ruim 30%. Op sommige plekken in de Middellandse zee is de waarde gedaald tot pH 7,4. Bij een pH van 7,8 of 7,9, een oceaanwaarde die rond 2100 bereikt kan worden, neemt het aantal soorten in het water af met 30%. Er is een gelaagdheid in de aantasting van het koraal en schelpdieren. In de diepte, waar de zuurgraad hoger is, neemt de groei af. De grens tussen groeien en afsterven is enkele honderden meters naar boven opgeschoven. In het jaar 2100 zal tweederde van het koraal met aantasting te maken krijgen en, volgens wikipedia, 50% in 2030. Het verzuringsproces gaat tien keer sneller dan wij eerder dachten. "Typisch voor klimaatrapporten. Het gaat altijd slechter dan wij dachten."


Jeroen Vuurboom - 4 jan 2009 (bijgewerkt 24 jun 2009)
Nieuws en artikelen
Global Warming Causes Outbreak Of Rare Algae Associated With Corals, Study Finds 13 sep 2009
Coral face 'a stormy future' 23 jun 2009
Heat-tolerant Coral Reefs Discovered: May Survive Global Warming 22 mei 2009
'Coral lab' offers acidity insight 12 mrt 20092
Coral reefs may start dissolving when atmospheric CO2 doubles 9 mrt 2009
Global Scientists Draw Attention To Threat Of Ocean Acidification 5 feb 2009
What's Killing The Coral Reefs? 4 feb 2009
Acid oceans 'need urgent action' 30 jan 2009
Ocean acidification is accelerating and severe damages are imminent 30 jan 2009
Long-term ocean oxygen depletion in response to carbon dioxide emissions from fossil fuels 25 jan 20092
Slowdown of coral growth extremely worrying, say scientists 1 jan 2009
Climate Change Alters Ocean Chemistry 12 dec 2008
Oceans Becoming Acidic Ten Times Faster Than Thought 24 nov 2008
Ocean Life Under Threat From Climate Change 11 jun 2008
Natural lab shows sea's acid path 8 jun 2008
Climate Change Has Major Impact On Oceans 24 feb 2008
First-ever Global Map Of Total Human Effects On Oceans 15 feb 2008
Whatever The Warming, Ocean Acidifies From Carbon-dioxide Buildup 27 mrt 2007
Acid Oceans Threatening Marine Food Chain, Experts Warn 17 feb 2007
Global Warming Has Devastating Effect on Coral Reefs, Study Shows 6 mei 2006
Climate Change Will Affect Carbon Sequestration In Oceans, Model Shows 8 sep 2005
Climate Change Will Affect Carbon Sequestration In Oceans, Scientists Say 4 dec 2002
Coral - Environmental effects wikipedia
EUR-OCEANS Fact Sheet series European Network of Excellence for Ocean Ecosystems Analysis

Noot

  • geen noot.

    «Terug naar de tekst
    HOME | Klimaatverandering
    j e r o e n v u @ x s 4 a l l . n l