jeugdschaakpaginaTROSSEN LOS!
verhaaltjes
De wereld in 16 stellingen
23 maart 2005

 1. Beste klasgenoten mijn spreekbeurt gaat over het Universum en dus ook onze planeet Aarde.
 2. Deze wetenschap heet Astronomie. Het woord universum komt uit het Latijn en betekent: Het Geschapene, ruimte, wereldruim, of Het Heel-al. Met andere woorden: alles wat er bestaat.
 3. Alles wat er nu is, begon ooit 15 miljard jaar geleden met de O E R - K N A L. Alles wat er was, zatzodichtopelkaardaternergenstussenruimtewas Het is niet te geloven dat alles 1 klein puntje was.......hetisniettegelovendatalles1kleinpuntjewas Een klein puntje dat opeens 15 miljard jaar geleden uit elkaar spatte en waaruit alles wat er nu is zich in het universumvormde.
 4. Het duurde even maar zo'n 5 miljard jaar geleden werd de aarde waarop wij nu leven gevormd.
 5. Zonnestelsels werden geboren en planeten gevormd.
 6. De aarde draait rond de zon in 365 dagen. Wij vallen niet van de planeet af omdat de planeet aantrekkingskracht heeft.
 7. Normaal gesproken zeggen wij: er valt iets, maar in werkelijkheid is het de aantrekkingskracht van de aarde waardoor iets naar beneden valt. Alles wil richting de kern van de planeet, de aarde vallen.
 8. De planeet Mars is een stuk kleiner dan de aarde. Als je hier 25 kilo weegt dan weeg je op Mars slechts 10 kilo.
 9. Natuurlijk denk je hoe weten ze dit allemaal? Nou, om te beginnen weten ze nog een heleboel niet en valt er nog veel te weten. Het meeste dat we nu weten komt door een zogenaamde ruimtesonde.
 10. Een ruimtesonde is een onbemand ruimteschip die allerlei meteingen kan doen en foto's kan nemen.
 11. Om onze Zon draaien 9 planeten.
 12. Al deze planeten zijn zeer verschillend, zo besteaat de kleinste planeet Pluto uit ijs en gesteente. De temperatuur is daar -220 graden.
 13. De aantrekkingskracht is daar wel 10 x minder dan op Mars.
 14. Sommige mensen geloven dat de standen van de planeten van invloed zijn op het leven hier op aarde. Zo zou Mars manlijke invloeden hebben en Venus vrouwelijke.
 15. Deze soort wetenschap heet Astrologie.
 16. Elke ouder leest wel eens een horoscoop en iedereen weet wel welk sterrenteken zij of hij is.

Spreekbeurt van Merlijn Pieterse - Stier van sterrenbeeld
De achterkant van schaakproblemen
21 februari 2005

"Er staan ook puzzels op de achterkant", roept Thom met zijn blaadje in de lucht. Ik zeg: "O, dat is niks, deze puzzels zijn gekopieerd op oud papier. Maar je mag ze best oplossen. Ze zijn alleen een beetje moeilijk." Thom gaat aan de slag. Dan is ook Roger klaar. "Bij mij staat niks op de achterkant", zegt hij. "Jij hebt een andere achterkant dan Thom", zeg ik, ",aar je mag die lege achterkant ook best oplossen." Ook Roger gaat aan de slag. Even later haal ik alle blaadjes op. Met grote letters heeft Roger op de achterkant van zijn blad geschreven: NIKS. Ik zie onmiddellijk in dat dit antwoord goed gerekend moet worden. "Ik snap wat je bedoelt", zeg ik, "de oplossing van niks is niks." Hij lacht.

Nu ik deze ware gebeurtenis opschrijf, denk ik dat Roger zijn antwoord nog niet helemaal zuiver heeft geformuleerd. Hij had op de achterkant helemaal niets kunnen schrijven. En dan had hij kunnen zeggen: "Hier is mijn oplossing van de achterkant." Misschien had ik dan gezegd: "Maar er staat helemaal niets." En dan had hij kunnen zeggen: "En dat is precies wat ik bedoel!" Grappig. Je zou kunnen zeggen: als je een probleem wegneemt, dan is de oplossing nabij. Ik denk hierover na. Misschien kun je ook zeggen: als je een probleem hebt, kijk dan ook eens aan de achterkant van dat probleem. Met een beetje geluk is daar niks. Maar dan bedenk ik nog iets. Als ik Roger zou vragen of zijn oplossing van de lege achterkant diepzinnig is, dan zou hij slechts antwoorden: "Het is niks."
Morsdood
25 maart 2004

De een heeft vijf pionnen geslagen, de ander vier. De pionnen staan niet naast het bord, maar liggen netjes op een rijtje aan rand van de tafel. Die rollen er straks vanaf, denk ik.
- "Jullie hebben de pionnen neergelegd hè. Kun je ze niet beter rechtop zetten?" vraag ik.
- "Nee", zegt Rascha, "ze zijn dood."
- "O, ik dacht dat ze alleen maar een beetje geblesseerd waren. In het ziekenhuis krijgen ze een pleister en verband en straks moeten ze weer aan de bak."
- "Nee", zegt Rascha, "ze zijn morsdood."
- "Die van mij hebben zwarte gewaden aan", zegt haar tegenstander Iris.
- "En die van mij hebben witte gewaden", zegt Rascha.
Nu zie ik het ook. De pionnetjes die daar opgebaard liggen zijn inderdaad morsdood. Ik:
- "Maar straks rollen de doden nog van tafel!"
- "Dat moet ook", zegt Rascha, "want als je dood bent val je van de wereld."
Hier is over nagedacht. Er is geen speld tussen te krijgen. De dames schaken gezellig verder.
Misdaad
23 mei 2003

Gevonden in een klas en daaruit op criminele wijze ontvreemd: ruwe opzetjes, scripts en geheime plannen voor bankovervallen, ontvoeringen en zelfs een lugubere moord.

Bankoverval
Femke gaat naar de bank om geld te pinnen, maar er is juist een bankoverval bezig. De overvallers rennen weg, Femke gaat ze achterna maar de bandieten schieten in haar arm. Met één arm nog over schiet Femke de overvallers toch nog neer. Ze pakt het geld en brengt het terug naar de bank. Klaar = Kees.

Moord
Mario traint als-ie opeens 'n gil hoort. Hij rent er opaf en ziet een vermoord meisje (Femke). De daders rennen net weg. Mario rent erachteraan, maar ze verstoppen zich. Mario kan ze niet vinden in de eerste instantie, maar uiteindelijk kan hij ze in de kraag vatten. Hij krijgt een prijs ... (script onleesbaar)

Bankoverval
Lara Croft (Femke) wordt gebeld door iemand (stem van Yee-Chin) die haar vertelt dat ze naar de plaatselijke bank moet om twee bankovervallers (Eileen, Roger) tegen te houden ... " (script onleesbaar)

Ontvoering
Meryem lopt op straat met portemonnee. Yee-Chin en Eileen ontvoeren haar. Adil gaat op zijn skateboard achter hen aan (ze zitten in een auto). Hij springt zogenaamd bovenop de auto, en kan Meryem reddden.
The Master
7 april 2003

Vandaag training voor de gevorderden. Iedereen uit de 'selectie' moet zijn partij noteren. Casper is een van de zwakkeren in dit gezelschap. Vorige week moest hij tegen de nummer 4, vandaag tegen de nummer 1. Een zwaar parcours. Op zijn blad staat z'n naam en die van zijn tegenstander. Er staat: Casper the Winner. De tegenstander kon het doen met: Elco de Loser. Echter, de Winner verloor, de Loser won. Vorige week verloor een zekere Casper the Master van een zekere Jibbe the Loser.
Perfectioniste
31 maart 2003

Ze speelt een goede partij. Alle stukken worden ontwikkeld. Ze wint een pion, nog een pion en haar stukken komen naar voren. Er staat een mooi paard op d6. Dan slaat ze een derde pion en dat is niet goed. Haar tegenstander slaat terug met schaak. De koning moet weg en op de volgende beurt wordt haar paard gepakt. Ze heeft zich vergist. De notatie vermeldt de datum, haar naam en die van haar tegenstander. Helemaal bovenaan het blad staat met grote letters een zelfverwijt: BOE!!!
Wegsneaken
13 november 2002

Charlotte heeft een loper op f4 en speelt h2-h3. Ze motiveert:
- "Kijk, dan kan ik tenminste wegsneaken voor als jij gevaarlijke dingen doet, engerd!"
Die engerd, dat ben ik dan.
Eikel
10 oktober 2002

Ze is rustig, bescheiden en intelligent. Ze doet haar best en je kunt op haar bouwen. Ze zegt alleen iets als het echt moet. Een modelleerling. Vandaag heeft ze goed gewerkt. Het tweede blaadje is bijna af. Alleen de laatste twee opgaven zijn niet opgelost. Op de plaats waar de oplossingen worden ingevuld staat een opmerking waaruit haarscherp kan worden afgeleid waarom dit tweede blad niet is afgemaakt: "Melvin is een eikel."
De vloek
10 oktober 2002

Hij moest vandaag twee keer naar naar de wc en bleef steeds lang weg. Zijn partij kwam niet verder dan zes zetten. Het meisje tegen wie hij speelt protesteert dat de partij maar niet opschiet. Er zijn geen stukken geslagen en het staat nog gelijk. De partij wordt remise verklaard. Aan het einde van de les komt hij vertellen dat zijn plan geslaagd is. Wat is namelijk het geval. Hij heeft een bevriende concurrent die aan een ander bord speelde vervloekt. De vloek is uitgekomen want de concurrent heeft verloren. Zelf heeft hij remise. Geen spoor van gewetenswroeging. De vloek was een legitiem middel en effectiever dan het doen van sterke zetten. In zijn nopjes over het bereikte succes vertrekt hij met een gulden lach, hahaaaaaa! Hij is opgeschoven in de competitie terwijl hij op een wc zat te wachten.
Slotervaartplas
14 apr 2002

Hij staat op de gang.
- "Heb je straf?" vraag ik. "Dan moet ik zeker streng kijken."
Hij begint meteen te vertellen. Het wordt een ingewikkeld, langdradig verhaal en ik versta niet alles meteen de eerste keer. Ik laat hem helemaal uitpraten. Het zat geloof ik zo. De les ging over luchtvervuiling. Toen vroeg hij aan zijn buurman of die ook wel eens in de Slotervaartplas was geweest. Hijzelf had daar tot aan zijn middel in het water gestaan en het water was helemaal groen van de algen. Die algen 'verteren' alles en dat had weer met de watervervuiling te maken. Dit alles aanhorende valt het me op hoe groot zijn betrokkenheid bij de les was. En nóg, terwijl hij hier op de gang zijn straf uitstaat en zijn klasgenoten misschien fijn prenten zitten in te kleuren, gaat zijn gedachtenleven uit naar de algen in de Slotervaartplas.
- "En werd je er daarom uitgestuurd?" vraag ik. "Je hebt zeker al eerder met je buurman zitten kletsen."
Hij bekent ruiterlijk. Maar meteen daarna begint de gestrafte alweer nieuwe wederwaardigheden op te diepen omtrent de watervervuiling in de Slotervaartplas. Ik ben zijn klankbord. Wat een grote geest staat hier voor mij. Als een ware Leonardo da Vinci wordt hij in zijn onderwerp weggezogen terwijl hij geacht wordt zijn zonden te overpeinzen. En daar sta ik, te luisteren naar dit genie! Ik kan niet anders. Maar ik moet naar de les!
Trossen los!
4 apr 2002

Hij komt de les in met drie gemaakte huiswerkbladen.
- "Vond je het huiswerk leuk?" vraag ik.
- "Het was té leuk", zegt hij.
Zijn vinger gaat over het blaadje met de stand van de competitie. Hij staat bijna helemaal onderaan. Zijn vinger volgt de uitslagen van week op week: 0, 0, ½, ½, 1, ½, 0, 0, 0, ½. Hij kijkt onderzoekend, zegt niets.
Als we later dat uur competitie spelen, mag hij kiezen tegen wie hij wil spelen. Hij wil tegen mij. We spelen een partij. Hij heeft wit. Ik speel Lf8-b4 en val zijn paard aan op c3. Niet erg, want het paard is twee keer gedekt. Hij reageert met 6. Pc3-b1. Ik:
- "Jij bent aan het achteruitschaken!"
Ik laat hem zijn zet terugnemen. Nu doet hij 6. Pc3-a4, naar de rand van het bord. Dat hij ook met andere stukken kan spelen, overweegt hij niet. Ik leg hem uit dat hij z'n stukken die niets staan te doen op de achterste rij erbij moet halen. Die stukken moeten naar voren en naar het midden. Zo wordt zijn leger sterk. We gaan verder. Hij heeft het begrepen. Bij elke zet geeft hij zijn commentaar. Bij een pionzet:
- "Aanvallen! De lilliputters gaan aanvallen!" Dan:
- "Naar voren gooien!" En even later:
- "Trossen los!"
Nu moet hij nog leren rokeren. Ik rokeer en vertel hem dat hij dat ook kan doen. Hij is erg coöperatief en wil mij niet teleurstellen. Hij belooft:
- "Misschien doe ik dat volgende week, rokeren."
Ik maak een rondje langs de andere borden. Als ik te lang weg blijft wordt hij ongeduldig en roept:
- "Doe eens wat maestro!"
De volgende week spelen we weer een potje. Zijn paard is nu te ver naar voren gegaan. Het staat op b5. Ik zeg:
- "Ik val je aan met een klein pionnetje". Hij, hardop:
- "Eens even kijken... Wat kan ik tegen een klein pionnetje doen?"
De javascripten van online schaakspellen

From: "Saban"
Subject: Hey Meester ik ben Saban van Linnass.
Date: Tue, 26 Feb 2002 17:12:40

Hey Meester Hoe gaat het?..
Ik heb ze allemaal opgelost,leuke puzzels,tenminste had ik wat te doen.
Ik zoek nu naar een website waar je online kan spelen,als ik de javascripten van online schaakspellen heb geef ik dat u.
Dan kan u ook online schaakspel zetten op u website.

En ik hoop dat ik een antwoord krijg.
Heb je MSN meester?

Groetjes Van : SabaN
Een schaakbord met 26 letters
21 januari 2002

Wij gebruiken een zwaar houten demonstratiebord van bijna 1 meter in het vierkant. Een doe-het-zelver heeft het bord ooit getimmerd en ik heb het in bruikleen gekregen. Het doet al jaren trouwe dienst en is onverwoestbaar. Een nadeel van het bord is dat het log en zwaar is. Ik laat leerlingen het bord liever niet tillen en waarschuw steeds: "Als je dit bord op je tegen krijgt, kun je meteen naar het ziekenhuis." Maar er zijn altijd dappere krijgers die het toch proberen. Zojuist heeft er een het bord het lokaal binnengesleept met een van inspanning vertrokken gezicht.
De les is begonnen. Op het demonstratiebord laat ik voorbeelden van mat zien. Een jongetje overvalt me met een vraag die niets met het onderwerp te maken heeft. Hij wil weten waarom de letters op het bord maar tot de letter h gaan. Het alfabet heeft immers 26 letters. Ik moet bekennen dat ditlaatste waar is.
- "Stel je voor dat op het bord alle letters van het alfabet stonden", improviseer ik, "dan had je een demonstratiebord van hier tot aan het einde van het schoolbord en zo hoog als het plafond. Zo'n bord was natuurlijk helemaal niet meer te tillen."
Achttien paar ogen kijken deze kant op alsof ze zojuist tot een inzicht gekomen zijn.
De dode Jezus
8 maart 2002

We schaken in een ruimte waarin normaal veel alternatieve activiteiten zijn. Vandaag heeft iemand op alle tafeltjes folders neergelegd met een schildering van Jezus aan het kruis. De les is begonnen. Ik heb de folders niet opgemerkt. Een meisje vraagt: "Wat doen al die blaadjes hier met de dode Jezus?" Ik bekijk een folder. Het is reklame voor een voorstelling van de Mattheüs-Passion door een Hongaars jongenskoor. "Het gaat over de Mattheüs-Passion", zeg ik. "Dat is een muziekstuk geschreven door Bach. Bach was een heel godsdienstige componist. Het stuk gaat over de Bijbel en het duurt heel lang. Als je ernaar wilt luisteren, dan ga je op je stoel zitten en zes uur later zit je nog." Mijn antwoord stemt tot algehele tevredenheid. Men is weer op de hoogte. Maar één meisje vindt het antwoord grappig. Zij is vermoedelijk thuis al geïnformeerd - en beter!
Kom maar op meestertje
18 mei 2001

Tobias (groep 5, drie schaaklessen) komt twintig minuten te laat. Ik zeg dat hij zojuist een les heeft gemist. Hij:
- "Dat is niet erg. Ik heb geen les nodig."
Ik glimlach en wissel een blik van verstandhouding met zijn oudere tegenstander Rufus (groep 8), die om de grootspraak van Tobias ook moet glimlachen. Mannen onder elkaar, zogezegd.
"Ah!", zeg ik, "alweer een hoogbegaafde!"
Even later heeft Tobias zijn partij tegen Rufus verloren. Maar dat heeft zijn zelfvertrouwen niet ondermijnd.
- "Ik wil niet meer tegen Rufus", zegt hij.
"Waarom niet?" vraag ik, "is hij soms te sterk voor jou?"
Tobias ontwijkt de vraag en houdt voet bij stuk. Ik stel voor dat hij en Rufus dan maar samen tegen mij een potje gaan schaken. Dit vindt Tobias een uitstekend idee. Ze moeten om beurten een zet doen en eerst overleggen voordat ze zetten. Tobias heeft de stukken al in de beginpositie staan:
- "Kom maar op meestertje!"
Kwartje
3 maart 2001

Het is rumoerig vandaag, de laaste vrijdagmiddag voor het begin van de voorjaarsvakantie. Korte vermaningen helpen niet en er ontstaan steeds nieuwe brandhaarden. Tijdens de les zit Koen te spelen met iets wat lijkt op een knoop. Het rolt over de tafel en maakt herrie. Ik vraag hem de knoop aan mij te geven, maar Koen weigert en doet zijn hand dicht.
- "Wat heb je daar?" vraag ik.
Hij houdt zijn hand dicht. Ik dring aan en dan laat hij me een kwartje zien. Ik neem het in beslag en stop het in mijn broekzak. Koen is zeer bezorgd en hij wil weten of hij het kwartje terug kan krijgen, en zo ja wanneer. Ik blijf streng en geef geen antwoord. Het is muisstil geworden. Bij nader inzien vind ik mezelf te streng. Ik probeer me er met een grapje uit te redden.
- "Jongens" zeg ik tegen de hele klas, "zo verdien ik nu m'n brood."
Niemand lacht. Het blijft doodstil. Grap mislukt.

Later is Koen weer lastig en ik stuur hem er uit. Hij mag er niet meer in.

Als ik thuis kom zit er een kwartje in mijn broekzak. Ik neem mij allemachtig intens voor het kwartje meteen na de vakantie aan Koen terug te geven. Als ik het nou maar niet vergeet! Ik ben een dief!
Twee weken later overhandig ik officieel het kwartje aan Koen. Maar hij is het incident vergeten en weet niet meer om welk bedrag het ging. Ik wel. Het was dit kwartje.
Montessorigeval
december 2000

Ik geef leerlingen een hand voordat ze het lokaal uitgaan. Anand weet waar die gewoonte vandaan komt:
- "Meneer, bent u ook al zo'n Montessori-geval?"
Namen
23 februari 2001

Ik vraag iedereen om zijn naam op het oefenblad te schrijven. Dat wordt vaak vergeten. Vandaag controleer ik elk blad. Alle namen staan er op. Er zitten mooie namen tussen. Nebahat, Joëlle, Pascal, Mathijs, Eddo, Jana, Serena. Anouk wil elk misverstand uitsluiten. Zij schreef "naam: Anouk". Vandaag had Anouk 3 fout. Dat is goed.
De vijand
27 maart 2000

We spelen vandaag een toernooi. De vorige week heb ik iedereen als voorbereiding aangeraden om veel partijen te spelen, vooral tegen sterkere tegenstanders. Eoin heeft dat gedaan en hij maakte een blaadje. Titel: "Toernooien". Dan twee kolommen. Een kolom "IK" en een kolom "VIJAND". Vijanden waren Fred (drie partijen) en Els (1 partij). Van vijand Fred verloor Eoin twee keer en hij won één keer. Vijand Els werd verslagen. Het blaadje werd als bewijs van gemaakt huiswerk overhandigd.
Misère
1999

- "Hebben jullie nog geschaakt van de week?" vraag ik.
Nils (groep 4) heeft met zijn vader geschaakt.
- "En", vraag ik, "heb je gewonnen?" Nils:
- "Nee, het was misère."
(Hij zal wel remise bedoelen.)
Huiswerk
1999

Boris ligt op de vloer bij de gangkast. Ik heb hem gevraagd de stukken en borden in de kast op te bergen. Nu ligt hij op z'n buik met een blaadje voor zich. Hij is tijdens het opruimen voor de verleiding bezweken om eerst z'n schaakhuiswerk te maken.
Geld
1999

Het is tijd. Ik moet beslissen over een stelling. Er is geen rechtvaardige beslissing mogelijk. Wat ik ook beslis, altijd zal een van beide partijen benadeeld worden. Jarno (groep 6) heeft vandaag al een paar keer een waarschuwing gehad. Ik beslis in zijn nadeel. Hij:
- "Dan stop ik er mee. Dan krijg jij ook geen geld!"

De volgende week is Jarno weer van de partij. Alles is vergeven en vergeten.
De Boedapester
1999

- "Weet jij nog hoe dat heet?", vraag ik, "wanneer een stuk de koning aanvalt?"
We hebben vorige week 'schaak' behandeld. Hij (groep 5):
- "De Boedapester?"
Problemen
1999

De klas is uit. In ben in de aula bezig met opruimen. Er komt een jongetje op de bank zitten. Ik vraag of hij me even wil helpen.
- "Nee", zegt hij, "ik moet hier blijven zitten, ik heb straf."
- "Nou", zeg ik, "dat komt juist goed uit, dan kun je mij mooi helpen."
Hij begint dozen en stukken op te bergen. Veel haast maakt hij niet en hij doet onverschillig. Ik vraag waarom hij straf heeft. Z'n vriendje en hij waren elkaar aan het duwen, zegt ie. Een stukje verderop in de gang zit het vriendje. Die is ook niet onder de indruk van zijn straf. Beiden zijn van mening dat de straf te zwaar is. Ik zeg:
- "Misschien wilde de meester net iets zeggen en luisterden jullie niet."
- "Nee", zegt het jongetje, "hij zei niets."
De school gaat uit. Het is pauze. Een meisje komt de aula binnen. Ze raakt in gesprek met het jongetje. Het jongetje vertelt opnieuw z'n verhaal en zegt opnieuw dat de straf te streng is. Het meisje is het met hem eens.
- "De meester is te streng", zegt ze. "Hij heeft zeker problemen thuis."jeugdschaakpagina