Vesting -


Dit is een bekende vesting. Wit heeft een dame. Zwart heeft slechts een toren en een pion. Wit staat drie punten voor. Toch kan wit niet winnen. De vesting is onneembaar. Kenmerkend is de plaats van de pion op b7. De koning moet zo staan, dat hij de pion dekt. En de zwarte toren moet zo staan dat de pion de toren dekt. (Verderop bekijken we een ander type vesting, waarbij de toren de pion dekt, en de koning de toren dekt.) Zolang de zwarte stukken elkaar dekken kunnen de pion en de toren niet geslagen geslagen worden. Anders zou wit zijn dame verliezen. De zwarte koning staat veilig in de buurt van zijn eigen toren en pion. Kan wit deze stelling winnen?

*