Wit - Zwart


De zwarte f-pion staat gepend door de loper op c4. Deze loper zal in het vervolg geen enkele zet doen. Maar hij staat erg mooi omdat hij een belangrijke pennende taak heeft. En juist deze penning brengt wit op een idee.

1. Dg6!


Sterk. Er dreigt mat op h7. Zwart heeft geen keus:

1... Lxg5


1... hxg5? is niet goed. De h-pion was gepend en mocht niet weg. Nu speelt wit 2. hxg5 en zwart kan niets meer doen tegen Dh7# op de volgende zet.

2. hxg5


Het is aardig om te ontdekken dat alledrie de zwarte koningspionnen nu gepend staan. De g-pion is gepend door de witte dame. De h-pion is ook gepend, want als zwart hxg5 zou spelen, komt Dh7 mat. De f-pion stond al gepend door de witte loper op c4.
In deze stelling heeft wit ook een dreiging: gxh6 en Dxg7 mat. Zwart speelt daarom de enige goede zet:

2... Kh8


Dit is de beste zet. Zwart ontpent twee van zijn drie pionnen. Alleen de h-pion blijft gepend. Wit wil nu liever niet weg met zijn dame, want dan had zijn vorige zet niet zoveel nut. Maar wit heeft een sterke zet om zijn aanval gaande te houden. Die zie je straks. Eerst kijken we naar andere verdedigingszetten voor zwart, dus als zwart geen 2... Kh8 doet, maar iets anders:

A) 2... De7 3. Txh6! Deze zet is mogelijk omdat de g-pion gepend is. Wit dreigt Dh7#. Zwart kan het verlies nog even uitstellen met een schaakje: 3... Db4+ (3... Pf6 4. gxf6 Dxf6 5. Dh7#) 4. c3 Pf6 5. gxf6 Dxc4 6. Dh7#

B) 2... De6 verliest de dame, maar bovendien gaat zwart mat. Niet zo verbazingwekkend, al duurt het mat in deze variant langer dan acht zetten: 3. Lxe6 fxe6 4. gxh6 Tf7 5. h7+ Kf8 (5... Kh8 6. Dxf7 Pf6 7. Df8+ Pg8 8. hxg8=D#) 6. Lg5! De loper pakt een belangrijk vluchtveld voor de koning af (6. h8=D+ is natuurlijk ook goed, maar het duurt langer voordat het mat is) 6... Pf6 (6... Tf6 7. Dxg7+! Kxg7 8. h8=D+ Kg6 (8... Kf7 9. Th7+ Kg6 10. Tg7+ Kf5 11. Dh3#) 9. Dh7+ Kxg5 10. Dh5+ Kf4 11. g3#) (6... Ke8 7. Dxe6+ Kf8 8. h8=T#) 7. h8=D+ Ke7 (7... Pg8 8. Dxg8+ Kxg8 9. Dh7+ Kf8 10. Dh8#) 8. Dd8+! Kxd8 9. Dxf7 Ld7 10. Th8+ Le8 11. Txe8# Vanwege de loper op g5 mag het gepende paard op f6 niet terugslaan op e8. Mat dus.

C) 2... hxg5 3. Dh7#

We gaan terug naar de partij, de stelling die ontstond na 2... Kh8. Wit speelde

3. Txh6+! gxh6 4. Dxh6+ Kg8


Met zijn vorige schaakzet heeft wit de zwarte koning teruggedreven de penning in. Dat maakt de volgende sterke zet van wit mogelijk:

5. g6!


Opnieuw dreigt er mat op h7. Zwart mag de g-pion niet slaan. Wit maakt weer handig gebruik van de gepende f-pion. Het antwoord van zwart is daarom gedwongen:

5... Pf6 6. Lg5!


En na deze zet kan zwart zich niet meer verdedigen.

We bekijken ook een andere mogelijkheid voor wit. Er zitten weer leuke penningen in. Mogelijk was ook 6. g7 maar dit duurt iets langer: 6... Ph7 Gedwongen 7. Lg5! De bedoeling is om de loper op f6 te zetten. Daarna dreigt wit te slaan op f8, met mat erachteraan. 7... Le6 8. Lf6! Lxc4 9. O-O-O! Wit heeft nog een toren nodig op de h-lijn. Wat kan zwart doen? 9... Le6 (9... De6 10. gxf8=D+ Txf8 11. Dg7#) 10. g4! Zo voorkomt wit dat zwart ... Lf5 speelt (10. Th1! is ook goed: 10... Lf5 11. Th5 Lg6 12. Tg5! exd4 (12... De6 13. gxf8=D+ Txf8 14. Dg7#) 13. gxf8=D+ Dxf8 14. Txg6+ fxg6 15. Dxg6+ Dg7 16. Dxg7#) 10... Lxg4 11. Tg1 Nu staat de loper gepend. 11... Dc8 (11... Lf5? 12. gxf8=D#! Mat vanwege dubbelschaak) 12. gxf8=D+ Dxf8 13. Txg4+ Dg7 14. Dxg7# En dit is dan mat in veertien zetten.

6... De7 7. Lxf6 Dxf67... Db4+ is uitstel van executie: 8. c3 Dxc3+ 9. bxc3 exd4 10. Dh7#

8. Dh7#


Mat in acht zetten vanwege wonderbaarlijke penningen.

*