Pion op de vierde rij - wit aan zet


Dezelfde stelling, maar nu met wit aan zet. Dit is een nadeel. De zwarte koning staat recht tegenover de witte koning. Dit heet 'oppositie'. Wit kan daarom niet (schuin) naar voren. Hij moet naar links (of naar rechts, dat maakt niet uit.) Wit kan ook schuin naar achteren, maar dan komt hij nooit meer vr zijn pion (en dat wint zeker niet).

1. Kd5

Na deze zet gaat gaat zwart opnieuw tegenover de koning staan - hij neemt de oppositie in:

1... Kd7!

De koningen staan tegenover elkaar. Dat is een nadeel voor degene die aan zet is. Wat moet wit doen? Als hij gaat lopen met de pion, dan komt hij niet meer met zijn koning vr de pion. We bekijken deze mogelijkheid:

2. e5

Zwart moet weg uit de oppositie, maar hij geeft wit geen kans om vr zijn pion te gaan staan:

2... Ke7 3. Ke4 Ke6 4. Kf4 Ke7 5. Kf5 Kf7!

Zwart neemt de oppositie in.


Andere zetten waren niet goed voor zwart. We bekijken twee mogelijkheden:
- 5... Kd7? verliest: 6. Kf6! Ke8 Zwart heeft geen keus. Maar nu is er een stelling uit ons plaatje ontstaan. Wit wint dus.

- Ook als zwart naar onderen gaat, ontstaat een stelling uit ons plaatje, bijvoorbeeld 5... Kf8 6. Ke6 Ke8 Wit staat gewonnen.

Na de partijzet 5... Kf7! (klik hierboven om de stelling terug te krijgen) moet wit terug met zijn koning, maar dit schiet niet op. En de pion opspelen heeft geen nut, we hebben dit al gezien:

6. e6+ Ke7 7. Ke5 Ke8!

Deze zet hebben we ook eerder gezien. De bedoeling is om de oppositie in te kunnen nemen zodra wit met zijn koning naast zijn pion gaat staan, zo:

8. Kd6

Wit komt naast zijn pion staan:

8... Kd8!

Zwart neemt de oppositie in. Wit komt niet verder nu. Hij kan terug met zijn koning, maar dat schiet niet op. Doorschuiven heeft ook geen nut, zoals we eerder zagen, dan wordt het pat:

9. e7+ Ke8 10. Ke6

Pat!

Conclusie met een pion op de vierde rij
De partij die de oppositie kan innemen, is in het voordeel. Staan twee koningen tegenover elkaar, dan is het een nadeel om aan zet te zijn.
De stelling waarmee we begonnen is remise met wit aan zet en gewonnen voor wit als zwart aan zet is.

1/2-1/2