ZWART GEEFT MAT - in zoveel zetten


Tot slot een moeiijke opgave. De stelling lijkt nog op de vorige. Het is de bedoeling dat hij er nog meer op gaat lijken. Je krijgt dit voor elkaar met twee voorbereidende zetten. Zwart moet ruimen en lokken. Je moet tenminste niveau Stap 4 hebben om de oplossing te vinden. Daarna ontstaat weer het bekende mat in zoveel. Ik geef de oplossing niet.

*