ZWART GEEFT MAT - 3 zettten


Het wordt eentonig. Opnieuw mat, al duurt het weer een zetje langer:

1... Ta1+ 2. Db1 Txb1+ 3. Tc1 Txc1#

Er is geen belangrijk verschil tussen het mat in 1 en 2 in de vorige stellingen en dit mat in 3.

Dikwijls kom je matstellingen tegen waarin de tegenstander nog stukken kan tussenplaatsen, maar voor het uiteindelijk resultaat maakt het geen verschil. Het gaat altijd mat. In zulke gevallen kun je spreken van 'mat in zoveel', of kortweg 'mat', zonder te tellen. Al die voor de hand liggende zetten waarin iets wordt tussengeplaatst hoef je niet meer te tellen. Als je de oplossing 1... Ta1+ opschrijft kun je daarachter schrijven 'en het gaat mat' of 'met mat'. Je zou er eigenlijk een symbool voor moeten hebben. Bijvoorbeeld een pijltje, zo: 1... Ta1+ #

*