ZWART GEEFT MAT - 2 zettten


En ook dit is simpel. Er is eigenlijk geen verschil, het duurt alleen een zet langer.

1... Ta1+ 2. Db1

De dame moet ertussen.

2... Txb1#

Mat in 1 of mat in 2, wat maakt het uit?

*