Te vroeg aanvallen -


1. d4 d5 2. c4 e6 3. cxd5 exd5 4. Lf4 Pf6 5. Pc3 Pc6 6. Pb5?

Dit is een voorbeeld van een aanvalszet die niet zo goed is. Het lijkt alsof wit een sterke aanval heeft. Maar zwart kan zich uitstekend verdedigen met een nuttige ontwikkelingszet:

6... Lb4+!

Dit is wel sterk. Zwart ontwikkelt niet alleen een stuk, het is ook nog schaak en dus moet er een witte aanvaller tussengeplaatst worden. Zwart doet dus verschillende goede dingen met één enkele zet. Hij valt aan en zorgt daarme dat de witte aanval mislukt. Wit moet een paard of een loper tussenplaatsen. Maar in beide gevallen is de witte aanval afgeslagen:

7. Ld2

Nu de loper teruggaat, staat het witte paard op b5 ongevaarlijk. Zwart kan het paard terugjagen met de zet a7-a6 op een van de volgende zetten.


Wit kan ook meteen terug met zijn paard:
7. Pc3 (Klik op de zet.)
Nu blijkt meteen dat de witte paardzet op de 6e zet geen enkel nut heeft gehad. Die zet was tijdverlies en zwart heeft hier al een ontwikkelingsvoorsprong.

*