Wit dekt zijn pion -


1. Pc3

Het paard dekt de pion. Dit is een goede zet.

Een jongetje in onze schaakklas - Niels heet hij - vond dat het niet nodig was om de pion te dekken.
- Welke gek dekt nou een pion!? Dit is niet belangrijk!
- Niet belangrijk? vroeg ik. Als je op straat een dubbeltje ziet liggen, dan raap je het op. En als je een dubbeltje in je hand hebt, dan gooi je het toch niet weg?
Maar Niels was niet tevreden met dit antwoord. Ik probeerde een andere vergelijking:
- Jij hebt achtentwintig tanden en kiezen. Toch wil je er geeneen missen.
Maar ook dit antwoord maakte geen indruk op Niels. Ik probeerde nog een derde vergelijking:
- Als een speler van een voetbalteam uit het veld wordt gestuurd, dan is dat een nadeel voor het team.
- Maar dat is niet hetzelfde, zei Niels.
- Goed, zei ik, dan laat ik je een voorbeeld zien.
Het voorbeeld staat hieronder.

*