1 e2-e4 e7-e5 2 Dh5?! - Black [C20]

Openingen 1602


In deze partij bekijken we een openingstruc die veel beginners met wit spelen. Als je snapt wat de bedoeling is, hoef je er helemaal niet bang voor te zijn als je zelf zwart hebt. Je kunt dan makkelijk goed komen te staan door de witte dame op het juiste moment weg te jagen en je stukken normaal te ontwikkelen.

1. e4 e5 2. Dh5?!

Dit is de truc. Het is eigenlijk niet goed om de dame snel in het spel te brengen. De dame kan dikwijls worden weggejaagd. Wit speelt op een trucje. Als zwart er niet intrapt komt hij goed te staan. Dan wordt de witte dame straks weer weggejaagd. En zwart ontwikkelt zijn stukken sneller dan wit.

2... Pc6!

Het paard ontwikkelt en verdedigt meteen pion e5! Die pion stond aangevallen.

Deze zetten tussen vierkante haakjes zijn VARIANTEN. Ze laten zien hoe het had kunnen gaan, bijvoorbeeld als zwart niet Pb8-c6 had gedaan, maar 2... g6? Dit moet je dus vooral niet doen! Waarom niet? Nu is wits truc geslaagd: 3. Dxe5+ De dame valt nu twee doelen aan. Welke twee? Een dubbele aanval dus en zwart kan niet allebei die doelen verdedigen. 3... De7 4. Dxh8 Wit heeft e en toren gewonnen. Zo verloor ik mijn allereerste partij van de buurman toen ik 8 jaar oud was. Terug nu naar de stelling waarin zwart op de tweede zet niet g7-g6 speelt, maar Pb8-c6. Dat is veel beter.

3. Lc4

Opnieuw gevaar voor zwart. Wat dreigt wit?

3... g6

Nu mag deze zet wel. Want de pion op e5 is verdedigd.

4. Df3

Opnieuw dreigt wit mat. Waar?

4... Pf6

Maar zwart zet er een paard tussen en hij brengt dat paard meteen mooi in het spel.

5. g4?!

Dit is weer een list. Wat zou de bedoeling zijn? Wit wil het paard wegjagen door met pion g4 naar g5 te gaan en als het paard weggaat kan wit weer mat zetten. Op welk veld? Toch is deze zet van wit helemaal niet goed. Want zwart krijgt nu de kans op een sterke tegenaanval:

5... d5!

Zwart had ook 5... Pd4 kunnen doen met een dubbele aanval op welke twee doelen? De witte dame wordt dan verder weggejaagd. Zet het paard weer terug op c6 en zet de zwarte pion op d5. We gaan terug naar de partij.

6. Lxd5 Pd4 7. Dc3 Pxd5 8. exd5 Dxd5

Zwart heeft alle trucs van wit doorzien en zich daar goed tegen verdedigd. Zwart staat nu al heel mooi! Kijk hoe het verder ging.

9. f3

Dit moest wel. Want anders slaat zwart op h1 de toren. Zwart heeft nu twee stukken ontwikkeld en wit nog maar een. En zwart is ook nog aan zet.

9... Lb4!

Er was ook een andere goede zet. Welke? (Tip: ook met een loper.)

10. Dd3

Dit is variant A die laat zien dat wit geen betere zet kon doen. Niet goed voor wit is 10. Dxc7? La5! De witte dame is gevangen en kan nergens meer naartoe. Vandaar dat wit de zwarte dame maar aanvalt met een pion. 11. c4 Lxc7 12. cxd5 Pc2+ 13. Kd1 Tel de punten maar. Zwart staat een toren voor. 13... Pxa1

Dit is variant B. Ook niet goed voor wit is 10. Dxb4? Pxc2+ 11. Kd1 Pxb4

Terug nu naar de stelling toen wit 10 Dc3-d3 speelde. Er volgde

10... Lxg4! 11. a3 Lf5 12. Df1 Pxc2+ 13. Kd1 Pe3+!

Het paard op e3 mag wit niet slaan. Waarom niet?

14. Ke2 Dd3+ 15. Kf2 Dxf1+ 16. Kxe3 Lc5+ 17. d4 De1+ 18. Pe2 Lxd4# 0-1