Zomertijdformule voor excel

U heeft waarschijnlijk gezocht op een combinatie van de woorden EXCEL, ZOMERTIJD en FORMULE.

Een formule voor het ingaan van de zomertijd is afhankelijk van het jaar. Zet in kolom A het jaar waarvoor u het ingaan van de zomertijd of wintertijd wilt bepalen. Het jaartal moet in de vorm van een getal worden opgegeven. Het mag dus geen datum zijn. Voor het opgeven van een datum, zie hieronder.

De excelformule voor het ingaan van de zomertijd is voor de duidelijkheid uitgeschreven in kolom C. Het resultaat staat in kolom B. Kopieer de formule uit kolom C dus naar B om het gewenste resultaat te krijgen. De formule voor 2010 is:

=DATUM(A2;3;31)-(WEEKDAG(DATUM(A2;3;31))-1)+2/24

De formule voor het ingaan van de wintertijd staat in kolom E, en het resultaat staat in kolom D. Voor 2010 is de wintertijdformule:

=DATUM(A2;10;31)-(WEEKDAG(DATUM(A2;10;31))-1)+3/24


Merk op dat de formules ook de tijden aangeven waarop de zomertijd en wintertijd ingaan. In de kolommen F t/m I wordt gecontroleerd of de formule klopt. Kolom F geeft het ingaan van de zomertijd, kolom G het ingaan van de wintertijd volgens internet. De test voor 2012 in cel H4 is bijvoorbeeld: =DAG(F4)=DAG(B4). Het resultaat blijkt WAAR. Zo te zien zit het dus wel goed. Maar u mag me niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade als gevolg van fouten in deze uitleg. Er zijn nog wat complicaties. Zomertijd heeft niet altijd bestaan en elk land heeft een eigen geschiedenis op dit gebied. Zie wikipedia voor meer details. De formules zijn alleen geldig als de zomertijd ingaat in de laatste nacht van zaterdag op zondag in maart om 02:00 uur, en de wintertijd op de laatste zondag in oktober om 03:00 uur. De formules zullen niet geldig zijn in de overzeese gebieden. De zomertijd kan per kabinet gewijzigd worden. Zo wil de PVV de zomertijd afschaffen. Al met al is zomertijd nogal complex. Wikipedia geeft nog een leuk ezelsbruggetje: "je wint-er-tijd mee als de wintertijd in gaat (die dag duurt namelijk 25 uur)."In kolom A kan ook een willekeurige datum staan, bijvoorbeeld 4-apr-2010. Om voor 2010 het juiste resultaat te krijgen als hierboven, moet de formule in B2 dan als volgt worden aangepast:

=DATUM(JAAR(A2);3;31)-(WEEKDAG(DATUM(JAAR(A2);3;31))-1)+2/24

En de bijbehorende formule voor het ingaan van de wintertijd in kolom D wordt nu:

=DATUM(JAAR(A2);10;31)-(WEEKDAG(DATUM(JAAR(A2);10;31))-1)+3/24

De formules zijn vooral handig bij het omzetten van grote (automatische) gegevensbestanden. De fenotijd is de tijd die we 'beleven' door naar de klok te kijken. De meesten slapen, werken en eten op een vast fenotijdstip. Dat verandert niet als de zomertijd ingaat. Maar ook de tijd waarop computerbestanden worden bewaard, is fenotijd. Sommige gegevens zijn in de fenotijd echter niet inzichtelijk. Denk aan de stand van de zon of de tijd waarop het hoogwater is. Sommige functies kunnen zelfs vastlopen door zomertijd. Zo kan een instrument op 30 oktober 2011 om 02:30 twee tegenstrijdige gebeurtenissen hebben geregistreerd omdat het in die nacht twee keer 2:30 uur werd. De fenotijd liep bij het terugzetten van de klok heel even achteruit. Mogelijk dat een zomertijdcorrectie in zulke gevallen uitkomst biedt. Functies haperen niet meer en grafiekjes krijgen hun bedoelde vorm terug.

Heeft u aan dit artikel iets gehad?4-4-2012 23:50zt (gewijzigd 7-4-2012 12:33zt) - website