Zelf een kernbom maken

Het recept voor een eenvoudige atoombom (zo heette een kernbom vroeger) kan men vinden op internet. Men verklapt dus geen militair geheim als men zegt dat daarvoor zo'n tien à vijftien kilo hoogverrijkt uranium nodig is. Wie dit heeft is spekkoper. Hij kan meteen aan de slag. Maar pas wel op en bewaar niet al het uranium in dezelfde bak of doos. Neem liever twee dozen, en zet ze op veilige afstand van elkaar. Dit leerden wij al op de middelbare school bij natuurkunde.

Het verrijken van uranium is een lastig en jaren durend proces. Geen lesstof meer voor de middelbare school. Echter, alles is te koop. Met voldoende centrifuges van het principe Almelo, dat door Uranit aan Zuid-Afrika werd verkocht in de tijd dat ook de Pakistaanse atoomspion Khan ermee aan de haal ging zodat het nu wereldwijd op CDRom in de handel is, schiet het verrijkingsproces al aardig op.

Voor wie desondanks niet slaagt met uranium, is er plutonium. Dit is een gemakkelijker te verkrijgen grondstof. Voor een bom is vier kilo nodig. Plutonium is het afvalproduct van kerncentrales en moet nog een nabewerking ondergaan. Maar misschien dat er in het circuit voorverrijkt plutonium verkrijgbaar is. Het moeilijke van een plutoniumbom is dat er voor een geslaagde ontploffing verschillende ontstekingsmechanismen moeten afgaan met minder dan een microseconde tijdverschil. Als u niet zelf zoiets kunt maken, of bijvoorbeeld haast hebt, dan kunt u de benodigde electronica wel ergens legaal op de kop tikken en zo nodig wat draadjes omschakelen.

In 1964 deed de Amerikaanse overheid een proef. Twee studenten ontwikkelden in het geheim een model voor een werkende plutoniumbom. (De uraniumbom vonden zij geen uitdaging.) De studenten maakten uitsluitend gebruik van openbare wetenschappelijke kennis en slaagden met glans. Conclusie: elke schurk kan in theorie een kernwapen maken.

Nu nog de bezorging. Rakettechnologie is lastig. Het lukt de Noord-Koreanen maar niet om hun raketten in de lucht te houden. Ze schieten bovendien alle kanten op, het lijkt wel illegaal Chinees vuurwerk. Maar ook zonder raketten komt men er. De eerste atoombom werd door een luik uit een vliegtuig op de stad Hiroshima gegooid. Dus dat is alvast een beproefde methode. Er zijn veel andere mogelijkheden. Erg geraffineerd is al het werken met parachutisten.

Er is zelfs hoop voor ministaatjes, splintergroeperingen of eenmanscellen die in het geheel geen kernwapen bezitten, of ook geen vliegtuig. Wie krap bij kas zit kan een druk bevolkt gebied binnengaan met een schip of een tweedehands volkswagenbusje, ter plekke een agent aanschieten en beweren dat er een kernbom in de laadruimte op scherp staat, onder het stellen van de meest onmogelijke eisen; dit om de geloofwaardigheid van uw claim kracht bij te zetten. U kunt later altijd nog water bij de wijn doen. Maar terroristen, opgelet. Ga nu niet staan overdrijven. Zodra u op de stoep bij de hema in gebrekkig Engels gaat gebaren dat er zich in uw polshorloge een nieuw type hypercompact kernwapen bevindt op basis van de zelfs bij het Pentagon onbekende ultrazware isotoop Bonkium-867, dan spuiten mannen in witte jassen een busje pepperspray in uw gezicht. U wordt vervolgens roemloos afgevoerd naar de dichtstbijzijnde psychiatrische kliniek en u haalt niet eens de krant. Wees dan maar blij dat u niet in Guantanamo Bay bent terechtgekomen, of in één van de andere geheime Amerikaanse gevangenissen waar ze de mensen zo wreed folteren. Als u zich coöperatief opstelt bent u binnen de kortste keren op weekendverlof, en spoedig daarna een vrij man, zodat u uw subversieve activiteiten ongestoord kunt hervatten.

Trouwens, als ik toch in het ziekenhuis was, dan zou ik beslist 's nachts in kymono eens de radiologische afdeling binnensloffen. (Sleutelkastje bij de nachtreceptie; Instructieboek sleutelkastje onder de balie. Zie verder Terreurboek Terroristiche Cellen.) Eenmaal binnen, kijk dan in de speciaal daartoe uitgeruste en ook als zodanig duidelijk aangegeven afvalbakken met het gele etiket. Daar ligt het radioactieve materiaal voor uw allereerste echte vuile bom. Zo haalt u de krant.

Jeroen Vuurbom - augustus 2006


PS - Tip voor de politie

Na deze tips voor aspriant-terroristen, heb ik ook een tip voor de politie. Op 18 april 2004 stond een verhaal in de krant. Maar liefst 150 verdachte moslims zouden in Nederland duikcursussen volgen. Maar met welke bedoeling? Men dacht natuurlijk meteen aan de vlieglessen van de 9/11-terroristen. Zouden de mannen soms kleefmijnen aan schepen gaan bevestigen? Maar waarom dan niet veel effectiever met een speedbootje vol explosieven in volle vaart op het doel afgestevend? Hoe serieus was dit bericht? Hadden de verzekeringsmaatschappijen misschien een vaag gerucht aangegrepen om de premies voor de havens te verhogen? Of - je mag het niet uitsluiten - heeft een inlichtingendienst het bericht in de wereld geholpen?

Op 19 februari 2003, een maand voor de oorlog tegen Irak, stond een opvallend bericht in de krant over 'drie mysterieuze vrachtschepen' die de massavernietigingswapens van Irak het land zouden uitsmokkelen. Dat de schepen, die al drie maanden elk radiocontact weigerden, niet werden aangevallen door de Amerikaanse marine of zelfs maar benaderd, was omdat de kapiteins anders hun schepen tot zinken zouden kunnen brengen. Dan zouden al Saddam Hoesseins massavernietigingswapens in zee terechtkomen. Een milieuramp wilde de Amerikaanse marine natuurlijk voorkomen. Echter, in dat geval hadden de Amerikanen een rechtvaardiging voor hun oorlog tegen Irak. Dit verhaal stinkt daarom. Het toppunt is wel dat de drie 'gigantische' vrachtschepen later uit zicht van de radar zouden zijn verdwenen. Men is die schepen dus eenvoudig uit het oog verloren. Het meer dan spectacularie verhaal uit de linkse en onverdachte Engelse krant The Independent was wereldwijd kritiekloos overgenomen, met als aantekening dat de berichten in Bombay gereserveerder waren dan in de Nederlandse Volkskrant. Iedereen was natuurlijk nieuwsgierig. Maar nooit kwam er eens een vervolgbericht. Heeft geen enkele journalist de zaak dan opgepakt of tenminste gecheckt? Heeft niemand op de redacties zich dan afgevraagd waar onze 'mysterieuze vrachtschepen' vol massavernietingswapens waren gebleven? Drie jaar later moet men wel concluderen dat het hele verhaal verzonnen is. Het werd waarschijnlijk bedacht door de CIA om de geesten rijp te maken voor de oorlog tegen Irak. Een maand later was die oorlog inderdaad een feit, ondanks de protesten van landen als Frankrijk en Duitsland, maar met steun van de Nederlandse regering. Premier Balkenende had bij Blair in Londen documenten onder ogen gehad, waaruit bleek dat Irak inderdaad over massavernietigingswapens beschikte. Zitten de mensen bij de kranten nu allemaal te slapen of liegen ze glashard door te zwijgen over de ware toedracht omtrent de vrachtschepen? Er zal ooit wel een boek over deze affaire verschijnen, of een oud-politicus zal er iets over zeggen in zijn memoires. Maar nu nog niet.

Hier dan de tip voor de politie. Het duikersverhaal kan natuurlijk verzonnen zijn. Maar stel eens van niet. Stel eens dat de moslimbroeders in duikerspakken en zwemvliezen in het Eindhovense zwembad daadwerkelijk iets kwaads in de zin hadden. In dat geval zou ik het niet te ver zoeken. Terroristen hebben geld nodig. Geld krijg je met drugs. Drugs importeer je met een vrachtschip. Om de douane te slim af te zijn, dump je de spullen in ondiep kustwater. Met een onverdacht plezierbootje duik je de smokkelwaar weer op. Dit is variant 1. Variant 2 is het laten zinken van de partij in de haven in het geval van onverwacht douanebezoek. Variant 3 het aan de buitenkant van de romp van een schip bevestigen van de drugs. Variant 4: wel delijk het importeren (of exporteren!) van nucleair materiaal gecombineerd met de methodes uit variant 1 t/m 3. Variant 5 tot slot is dat de 'moslimduikers' geen terroristen zijn, maar ordinaire criminelen. Ook de misdaad is namelijk goed georganiseerd. Je moet mensen niet teveel idealen toedichten en ook niet meteen op het uiterlijk afgaan.

Naschrift. Heeft men al nagetrokken of er ook links bestaan met de diefstal in Nijverdal, waarbij voor 200.000 euro aan duikerspakken verdwenen en de diefstal in Oosterhout waarbij voor 150.000 euro aan zuurstofflessen werd buitgemaakt? Berichten hieromtrent kwamen werden vorig jaar door de brancheorganisatie Duikvak naar buiten gebracht.