HET TELEFOONBOEK
een interpretatieAmsterdam, Schiphol
(overige woonplaatsen zie pagina 3)
 1998 
w w
Telefoongids
b b b b

telecom 

b
w
w

ONTWERP OMSLAG Vorm Grafisch Ontwerpteam BNO, 's-Gravenhagekantlijn Het telefoonboek heeft een bijzondere betekenis. Voor wie ernaar op zoek gaan verbergt de Gids een betekenisschat. Maar wie weten dit? Meestal gebruikt men de gids onnadenkend - als een praktisch naslagwerkje. Praktisch is het telefoonboek k, zeker. Maar er is meer.
De Gids zelf bevat al talloze aanwijzingen die wijzen op haar eigen diepere lagen. En wie deze aanwijzingen nauwkeurig volgt ontdekt stapje voor stapje dat niets, maar dan ook helemaal niets in de Gids aan het toeval is overgelaten.
Voor onze interpretatie hebben wij gebruik gemaakt van de Editie van 1998. Het deel Amsterdam/Schiphol hebben wij daarbij als uitgangspunt genomen. Deze keuze is willekeurig. Het had ook een ander deel kunnen zijn.
In het nuvolgende zullen wij de lezer enkele sleutels aanreiken die toegang verschaffen tot de 'voorportalen' van het deel Amsterdam/Schiphol. Bedenk, wij reiken slechts sleutels aan. Het eigenlijke ingaan is aan de lezer zelf. Van hem of haar wordt meer dan zelfstandige arbeid en een doortastend redeneren verlangd. Voor niets gaat de zon op. Hoe meer hij/zij (zij/hij) investeert in het telefoonboek, hoe groter de beloning zal zijn.


Tekst in voorbereiding - kom later terug (vl later).