Zijn en worden

		Op deze locatie komen mensen die iets zijn
		en mensen die iets willen worden.

		Nu doet zich het fenomeen voor
		dat je steeds meer mensen ziet
		die nog iets willen worden
		en steeds minder mensen
		die reeds iets zijn.
		
		Het is onzeker of
		de mensen die reeds iets zijn
		hier wegblijven vanwege
		de mensen die iets willen worden,
		of dat er steeds meer mensen zijn
		die nog iets willen worden,
		zodat zij die reeds iets zijn
		automatisch in de minderheid zijn.
				
		In het ene geval zou het kunnen zijn
		dat de mensen die nog iets willen worden
		de mensen wegjagen die reeds iets zijn.
		
		In het andere geval zou het kunnen zijn
		dat de mensen die reeds iets zijn
		steeds meer mensen aantrekken
		die nog iets willen worden.
		
		Hoe het zij, er is een duidelijk verband
		tussen de aanwezigheid van hen
		die reeds iets zijn
		en de aanwezigheid van hen
		die nog iets willen worden.

		2 aug 2005