In de periode 1957-2008 zijn de prijzen van shag en sigaretten met een factor 20 gestegen. Sommige gegevens in de grafiek zijn de prijzen zoals oudere rokers ze zich herinneren. Persoonlijk herinner ik mij fl.2,20 voor een pakje shag, zo eind jaren zeventig, en ook wel fl. 2,45 en fl. 2,80 in later jaren. Alle prijzen zijn gecorrigeerd voor de euro, en in het geval van sigaretten, voor het aantal sigaretten per pakje (van 25 naar 20 naar 19). Het is onbekend of de prijzen van een pakje vloeipapier gelijke tred hielden met die van tabak.